KORKU & NAZAR

ÜZERİNİZDE VARMI?

Bazı insanlarda da aşırı korku olur. Rüzgar esse korkar, gök gürlese korkar, telefon yada kapı çalsa korkar… korkarda korkar…. Tabiki bu korkuların bir kısmı doktorluksa da doktorlardan fayda bulamayıp bize müracaat eden birçok hasta var.. Bunların kısmı psikolojik olsa da, bazıları çeşitli hatalardan dolayı yada yapılan büyüler neticesi çarpılmış/uğrama olmuş kimselerdir.. Bu tip hastalarda bize müracaat ettiklerinde bi-inayetillah tamamen sıhhatlerine kavuşup bizlere duacı oluyorlar…

Yine bazı insanların inanmamalarına rağmen birçoklarının yakinen inandıkları hatta bizzat yaşadıkları bir baş belası da NAZAR dır. Bir çok insan bana bizzat nazar değmesine karşı gelip nazarla ilgili ızdıraplarını, yaşadıklarını, rahatsızlıklarının nazardan olduğunu anlayamayıp doktor doktor gezdiklerini ve hiçbir çare bulamadıklarını anlatırlar ve dua yazdırırlar. Hatta daha o kimselerin üzerlerine nazar ayetlerini okumaya başlar başlamaz hemen rahatlama hissettiklerini üzerlerinden büyük bir ağırlığın kalktığını söylerler… 

Nazar yani göz değmesi inancı sadece Müslüman çevrelerde değil dünyanın her milletinde vardır.. Nazar konusu bugüne kadar tam anlamıyla doyurucu bir şekilde açıklığa kavuşturulamamasına rağmen bazı bilim adamlarının şöyle pozitif bir tespiti vardır; İnsanın gözünde şuâlar (ışınlar) vardır. Bu kızıl ötesi yada morötesi diye adlandırılan şuâlar insanin bakışlarını bir kişi veya bir eşya üzerinde yoğunlaştırmaları halinde o kişi yada eşyayı telefe uğratırlar diye açıklama yapmışlardır. İşte bu ışınlar insan bünyesini halsizleştirir bitkin kılar hiç bir şeyden zevk almayacak hale getirir hatta aşırı etkisi halinde ölüme kadar götürebilmektedir. Işte bu ızdırabın tek çaresi Allah’ın Kitabi Kuran ve dualardır. Renkli gözlülerin nazarları diğer insanlara nazaran daha da etkilidir. Peygamber Efendimiz bu konuda ”Renkli gözlü insanlardan sakınınız” buyurmaktadır. Hepimiz hayatta az veya çok nazar olayıyla karşılaşmışızdır. Meselâ, gayet sağlıklı iken birden bire rahatsızlandığımiz, durup dururken çok değerli bir eşyamızın elimizden düşüp kırıldışı, yeni bir arabamızın yada makinemizin birden bire çalışmayip bozulduğu, yolunda giden bir işimizin anında tersine döndüğü, zaman zaman hepimizin başına gelmiştir. 

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ” Nazar Deveyi kazana, İnsanı mezara koyar” buyurmaktadır. Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Hasetten sakinin, çünkü ateşin odunu ye yaktığı gibi, hasette sevapları yer bitirir” buyurmuştur Ibn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) “Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, nazar olurdu. Eğer nazar olduğunuzu anlarsanız gusül ediniz” (boy abdesti alınız) dedi. Hazreti Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazardan Allah’a sığınırım. Muhakkak nazar (göz değmesi) haktir” buyurmuştur. Cabir (RA) ‘den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazar insani kabre, deveyi kazana sokar, Allah’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır” buyurdu. Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244 “Yakup, oğullarına -Ey evlatlarım, Mısır’a yani şehir’e girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farklı kapılardan girin dedi.” Hz. Yakup (AS) evlatlarına, şehre girerken muhtelif kapılardan girmelerini emretmesi, onlara göz değmesinin vereceği zarar ve kedere uğramalarından korktuğu içindir. Nisa Suresi Ayet : 54, Sayfa 88 “Onlar Allah’ın lutfundan, ihsanından, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdiği nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar” Yine Kuranda kalem suresinin 51. ayetinde Yüce Mevlâ nazar konusunda söyle buyurmaktadır; ”Doğrusu inkar edenler Kur’an-ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleriyle seni yere sereceklerdi. Hâlâ da (senin için) mutlaka o delidir diyorlar. Halbuki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. ” Büyük Alim Fahrettin Razi Hazretlerinden rivayet edildiğine göre, Beni Esved kabilesinden göz değmesi ile meşhur olan kişileri Hz. Resulüllah’a gönderip, baktırırlardı. Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmuştur. İşte belâgat ve fesâhat yönüyle eşsiz bir mucize olan Kuran indiği zaman kafirler hayretler içinde kalmışlar ve Peygamber Efendimizi kıskanıp ona olan kinlerinden dolayı o çirkin ve nefret dolu bakışlarını Resulüllah’a dikmişler ve onu nazarlarıyla öldürüp yok etmeye çalışmışlardır. İşte bu vahim olay üzerine kurandaki bu nazar ayeti inmiştir. İşte nazardan korunmanın en kestirme yolu nazar ayetlerini her gün okumaya devam etmektir. Okuyamadığınız takdirde bizleri arayınız ve biz size şerefli bir saatte bu ayetleri miskiamberle yazalım üzerinizde taşıyın ve bizlere de duacı olun!

Yaklaşık olarak, Çıkış hakkında mustafahoca

Mustafa hoca bu sayfayı yeniledi, konu başlıklarına bakınız

BAŞ AĞRISI

Değerli ziyaretçilerim, her insanın zamanla az çok başı ağrır. Hayatta hiç başımın ağrıdığını hatırlamıyorum diyen …

Bir cevap yazın

Watch Dragon ball super